Kontakt

Ordförande: Christer Ilar

Vice ordförande: Margareta Norling

Kassör: Håkan Norling

Sekreterare: Susanne Attmarsson

Ledamot: Pelle Wester

Revisor: Annelie Bosdotter

E-post: info@nashultakulturforening.se


 Vill du vara med och stötta kulturen i Näshulta?

BLI MEDLEM!

Vad får man för medlemskapet?
Antingen så är man bara passiv medlem eller så kan man anmäla sig att vid behov hjälpa till under evenemangen. Det behövs hjälp med allt från att bära bänkar, sköta toaletter, stå i caféet, grilla hamburgare till att ta hand om artister. Vi har en sluten Facebookgrupp för medlemmar där vi lägger ut behov av hjälp och du kan anmäla dig som frivillig.
Vad kostar det? Endast 25:- per person eller 50:- per familj. Familj gäller de som bor på samma adress.

Kontakta oss via e-post enligt adressen ovan så skickar vi ett inbetalningskort.