Kontakt

Kontakt

Ordförande: Christer Ilar

Vice ordförande: Jan Kruhsberg

Kassör: Håkan Norling

Sekreterare: Eva Jonsson

Ledamot: Maggan Norling

Ledamot: Pelle Wester

Adjungerad ledamot: Louise Ludwigsson

Revisor: Annelie Bosdotter